• චීන
 • බුද්ධිමත් පැළඳිය හැකි උපාංග

  මෑත වසරවලදී, සෞඛ්‍යය කෙරෙහි මිනිසුන්ගේ අවධානය සහ පැළඳිය හැකි තාක්ෂණය වේගයෙන් සංවර්ධනය වීමත් සමඟ, පැළඳිය හැකි වෛද්‍ය සහ සෞඛ්‍ය උපකරණ ක්‍රමයෙන් ජනතාවගේ අවධානය දිනාගෙන ඇත. අධෝරක්ත නළල උෂ්ණත්වය / කන් උෂ්ණත්ව තුවක්කු වෙළඳපොල උණුසුම් වන අතර, වැඩි වැඩියෙන් නිෂ්පාදකයින් ඔරලෝසු, බ්රේස්ලට්, ඉයර්ෆෝන් සහ ජංගම දුරකථන වැනි පැළඳිය හැකි උපාංග වෙත උෂ්ණත්ව අධීක්ෂණ කාර්යය කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට හෝ උත්සාහ කිරීමට පටන් ගනී. පැළඳිය හැකි උපාංග වෙළඳපොල. එවැනි උපකරණ පැළඳීමෙන්, තත්‍ය කාලීන උෂ්ණත්ව අධීක්ෂණය, සෞඛ්‍ය කළමනාකරණය සහ අසාමාන්‍ය අනතුරු ඇඟවීම සාක්ෂාත් කරගත හැකිය.

  1
  2

  බුද්ධිමය පැළඳිය හැකි උපකරණ සායනික අධීක්ෂණය, පවුල් අධීක්ෂණය, විශේෂ සමූහ අධීක්ෂණය සහ යනාදිය සඳහා භාවිතා කළ හැකිය. පැළඳිය හැකි උපාංගවලට සං signal ා අත්පත් කර ගැනීම සහ විශ්ලේෂණ උපකරණ ඒකාබද්ධ කිරීමෙන්, මිනිසුන්ගේ එදිනෙදා ජීවිතයේදී මිනිස් සිරුරේ විවිධ භෞතික විද්‍යාත්මක දර්ශක නිරීක්ෂණය කළ හැකිය. ඒවා අතර, ශරීර උෂ්ණත්වය, වඩාත්ම වැදගත් භෞතික විද්‍යාත්මක දර්ශකයක් ලෙස, මානව භෞතික විද්‍යාත්මක අධීක්ෂණයේ අතිශය වැදගත් යොමු අගයක් ඇත. උෂ්ණත්ව මිනුම් ක්‍රමය බුද්ධිමත් උපාංගවල මූලික අංගය වන අතර, එය එකතු කරන ලද මිනිස් ශරීර උෂ්ණත්ව සං .ාව දැනීමට, සැකසීමට හා සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට හැකිය. එවැනි උපකරණ පැළඳීමෙන්, තත්‍ය කාලීන උෂ්ණත්ව අධීක්ෂණය, සෞඛ්‍ය කළමනාකරණය සහ අසාමාන්‍ය අනතුරු ඇඟවීම සාක්ෂාත් කරගත හැකිය.

  3
  4